UROCZYSTE OTWARCIE ORLIKA
Wpisał: Administrator   
31.05.2010.

Dnia 26.05.2010r. o godz.1200 dokonano uroczystego otwarcia kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”. W tym ważnym wydarzeniu szkoły zaszczycili nas swoj± obecności± przedstawiciele władz wojewódzkichi samorz±dowych:

* poseł na Sejm RP Antoni Bł±dek,

* asystent pani poseł Renaty Butryn pani Katarzyna Zarzycka,

* przewodnicz±ca Sejmiku Województwa Podkarpackiego pani Lidia Bł±dek,

* asystent marszałka Województwa Podkarpackiego pan Tomasz Burdzy,

* burmistrz Gminy i Miasta Nisko pan Julian Ozimek,

* pani burmistrz Teresa Sułkowska,

* starosta Powiatu Niżańskiego pan Władysław Pracoń,

* przewodniczący Rady Miejskiej pan Waldemar Ś¦lusarczyk,

* ksi±dz proboszcz Franciszek Grela,

* radni Gminy i Miasta Nisko,

* przedstawiciel Kuratorium Oświaty pan Jerzy Utnik,

* sportowiec – złoty medalista Europejskich Igrzysk Juniorów z 1964r. p.Bogusław Pelc.

Na uroczystości gościli kierownicy i dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji , przedstawiciele Komendy Policji i przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień. Brali również udział nauczyciele, pracownicy uczniowie i rodzice naszej szkoły.

Uroczystość przebiegała według następującego porządku:

* przywitanie gości przez dyrektora szkoły p.Irenę Sieradzk±

* uroczyste przecięcie wstęgi biało-czerwonej

* poświęcenie obiektu sportowego księdza dziekana Franciszka Grelę* na symboliczne rzuty karne poproszono gości, które strzelali: poseł p.Antoni Błądek, burmistrz p. Julian Ozimek, burmistrz p .Teresa Sułkowska, przewodnicz±ca Sejmiku Województwa Podkarpackiego p.Lidia Bł±dek i sportowiec p. Bogusław Pelc.Po symbolicznych rzutach nastąpiło rozegranie mini meczu piłki nożnej pomiędzy PSP Nr 3 i PSP Nr 1, a o symboliczne otwarcie meczu poproszono p. burmistrza Juliana Ozimka.Dalsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej gdzie p. burmistrz Julian Ozimek jako gospodarz Miasta powitał wszystkich gości z imienia i nazwiska. Skierował ciepłe słowa do nauczycieli, uczniów i rodziców. Przedstawił koszt całej inwestycji , która finansowana była z trzech Ľźródeł:

* Ministerstwo Sportu i Turystyki RP

* Urz±d Marszałkowski

* Gmina i Miasto Nisko

Koszt całej inwestycji to: 1.137.393 zł.

Podziękowania pan burmistrz skierował do wykonawcy, którym była Firma REM-BUD ze Stalowej Woli pana Bronisława Dr±ga. Większość zaproszonych gości zabieraj±c głos składała serdeczne gratulacje i podziękowania pod adresem osób, które przyczyniły się do powstania pięknego nowoczesnego kompleksu boisk. Uroczystość wzbogacili uczniowie częścią artystyczn±, na któr± złożyły się tańce, wiersze, piosenki.Przygotowana była pod kierunkiem pani Beaty Lewackiej.Kompleks boisk sportowych będzie służył dzieciom, młodzieży i społeczności lokalnej, co w znacznym stopniu wzbogaci ofertę spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Zajęcia odbywać się będą pod okiem instruktora. Jesteśmy przekonani, że oddany dziś do użytku obiekt stanie się miejscem wielu sukcesów. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, uczniowie i rodzice dziękuj± wszystkim za wspólne przeżycie tego wspaniałego dnia, który wpisze się na karty kroniki szkoły.

Zmieniony ( 23.06.2012. )