www.mamboteam.com
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr1 w Nisku  
Start
20.07.2019.
 
 
Menu główne
Start
Aktualności
Linki
Napisz do nas
Szukaj
Dyrekcja
Kompetencje kluczowe
Dane szkoły
Dokumenty Szkolne
O patronie
Ogłoszenia
PROMOCJA ZDROWIA
Moda na zdrowie
Warto wiedzieć
Świetlica szkolna
Świetlica szkolna
Media
Fotogaleria
YouTube
Osiągnięcia sportowe
Sport
Rada Rodziców
Dane Rady Rodziców
Samorząd Szkolny
Działalność Samorządu
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
SPOTKANIE Z DINOZAURAMI
Wpisał: Administrator   
31.05.2014.

27.05.2014r. uczniowie klasy 4a, 5a i 5b wraz ze swoimi wychowawczyniami  uczestniczyli w wycieczce do Bałtowskiego Parku Jurajskiego. Celem tego wyjazdu było poznanie historii dinozaurów, połączone ze zwiedzaniem Parku Jurajskiego oraz obejrzenie postaci prehistorycznych zwierząt w naturalnych rozmiarach.  

 Zdjęcie

Zmieniony ( 03.06.2014. )
Czytaj całość…
 
PROMOCJA ZDROWIA
Wpisał: Administrator   
30.05.2014.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1  w Nisku - Szkołą Promującą Zdrowie 

 

 Zdjęcie     Zdjęcie       

„Promocja zdrowia jest dyscypliną nauki i sztuką pomagania ludziom w dokonywaniu zmian w ich stylu życia aby mogli zbliżyć się do optimum swego zdrowia”. 

O. Donnel  

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nisku posiada Certyfikat przynależności do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie zaczęto wdrażać od 2003 r. W tym czasie realizowano wiele przedsięwzięć w zakresie promowania zdrowego stylu życia, które sprzyjały:

kształtowaniu i rozwijaniu świadomości uczniów dotyczącej dbania o zdrowie oraz pogłębianiu wiedzy na temat zagrożeń,

dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej,

podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska,

tworzeniu uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

tworzeniu właściwego klimatu do rozwoju potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego uczniów oraz wzmacnianiu w nich w nich poczucia własnej wartości,

włączeniu edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania. Aktywność na rzecz promowania zdrowego stylu życia zaowocowała przyjęciem szkoły w marcu 2008 r. do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim.

Standardy

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:


1. Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.


2. Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:

uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej,

skuteczności i długofalowości działań

3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.


4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:

osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,

zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,

uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. 


 

 

 

 

 

 

Działania

Wdrażanie koncepcji szkoły promującej zdrowie rozpoczęliśmy od 2003 roku, włączając tę tematykę do planów pracy szkoły i planów wychowawców klas Treści programu "Żyjmy zdrowo bez nałogów" dostosowane były do wieku i potrzeb klas, dostarczały wiedzy, by uczniowie świadomi byli zagrożeń zdrowia.

 

Zdjęcie

 

Ewaluacja podjętych działań pozwoliła na zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań zarówno uczniów i ich rodziców jak również nauczycieli w tym zakresie. Rodzice zgłaszali potrzebę atrakcyjnych form zajęć pozalekcyjnych. Zainteresowanie nauczycieli skupiło się na organizowaniu czasu wolnego poprzez różnorodne formy i metody pracy np. koła zainteresowań, sekcje sportowe, konkursy, prelekcje itp.Szkoła nawiązała współpracę w tym zakresie z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nisku oraz Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szkolny Zespół Promocji Zdrowia, który został powołany  w 2003 roku, opracowując program prozdrowotny inspiruje do działań na rzecz zdrowia. Pierwszym efektem jego działań było zorganizowanie konkursu na logo „Szkoły Promującej zdrowie” oraz znaku graficznego będącego odzwierciedleniem podejmowanych zadań.Nasze działania zawsze  były wynikiem aktualnych potrzeb oraz poddawane były wewnętrznej ewaluacji w celu weryfikacji skuteczności i potrzebie wprowadzenia ewentualnych zmian. dbałości o higienę pracy uczniów, zapewnienie odpowiedniej bazy technicznej oraz zagospodarowanie czasu wolnego. Ich dzieci wskazywały na potrzebę zapewnienia naszym mieście. Program naszych działań został włączony  do Gminnego Programu Profilaktyki. Stąd otrzymaliśmy środki na realizację programu. Nasze działania skupiały się w realizacji następujących programów:

Trzymaj się prosto”- korygowanie wad postawy, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, nauka pływania na basenie, konkursy, pedagogizacja rodziców, warsztaty dla nauczycieli.

Zdjęcie

Trzymaj formę”- aktywne uczestnictwo na zajęciach wychowania fizycznego oraz spędzanie czasu wolnego, wycieczki i zawody sportowe, imprezy środowiskowe, konkursy, inscenizacje.

Zdjęcie

„Dla Ziemi , dla siebie”- troska o środowisko naturalne, udział w akcjach społecznych, realizacja programu „Mali przyrodnicy”, dokarmianie zwierząt, segregowanie śmieci, sadzenie drzewka klasowego, walka z hałasem, konkursy plastyczne, przedstawienia teatralne, prelekcje i konferencje naukowe, happeningi.

Zdjęcie

W listopadzie 2007 roku wystąpiliśmy z wnioskiem o przyjęcie do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W roku szkolnym 2006/2007 w programie pt. "Rekreacja sportowa- zdrowy styl życia" koncentrowaliśmy się na wybranych problemach priorytetowych wynikających z diagnozy wyjściowej:

* kreowanie zdrowego własnego stylu życia,

* stymulowanie rozwoju emocjonalnego w tym głównie odpowiedzialności,

* kształtowanie dyspozycji do działania w klasie, szkole, najbliższym otoczeniu,

* poprawa aktywności ruchowej.

W  marcu 2008 r.  otrzymaliśmy Certyfikat przyjęcia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim.Szkoła nasza przystąpiła do ogólnopolskich programów:

„Szklanka mleka dla każdego ucznia”

Zdjęcie

„Owoce w szkole”

Zdjęcie

Śniadanie daje moc”

Zdjęcie

Celem Programu Promocji Zdrowia "Nasze zdrowie w naszych rękach" w latach 2008/2009 i 2009/2010 było:- dla ucznia: dążenie do poznania potrzeb własnego ciała oraz pielęgnacja poprzez prawidłowe odżywianie, aktywny tryb życia i troska o własne bezpieczeństwo. To również realizacja własnych pragnień, marzeń, umiejętne wyrażanie siebie, swoich myśli, angażowanie się w rzeczy dla nas istotne.
- dla ucznia: posiadanie zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi
- dla środowiska domowego i szkolnego uczniów: podniesienie jakości działań podejmowanych na rzecz zdrowia ucznia przez osoby sprawujące nad nim opiekę.
We wrześniu 2010 roku Szkolny Zespół Promocji Zdrowia, biorąc pod uwagę wyniki ewaluacji opracował program pt. "Żyj zdrowo” , który przeznaczono był do realizacji przez trzy kolejne lata. Zadania priorytetowe tego programu skupiały się m.in. na wypoczynku i aktywności ruchowej , prawidłowym żywieniu i higienie osobistej, promowaniu zdrowego stylu życia w rodzinie, kształtowaniu modelu aktywnego spędzania czasu wolnego z rodziną, bezpieczeństwie w szkole i w domu, przeciwstawianie się nałogom w każdej postaci, kształtowaniu radości, zadowolenia i pozytywnego nastawienia do życia oraz aktywność społeczna.

Zdjęcie

 

Prezentacja podejmowanych zadań

 Wrzesień 2012 r

 Otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego

W dniu 2 października o godz. 11:00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Nisku zostało oddane do użytku miasteczko ruchu drogowego. Uroczystość uświetnili p. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko - Julian Ozimek,  dyr. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu - Wiesław Lichota, Komendant Powiatowy Policji w Nisku - insp. Marian Szkodziński, przedstawiciel WORD-u Sławomir Bogdański, przedstawiciele mediów lokalnych inni goście. Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Było to humorystyczne przedstawienie historii koła. Następnie dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. Uczniowie zademonstrowali pokaz prawidłowej jazdy na rowerze na przygotowanej trasie. Następnie tę samą trasę pokonał policjant na służbowym motocyklu. Całą uroczystość uatrakcyjnił pokaz tresury psów policyjnych. Miasteczko ruchu drogowego będzie wspaniała pomocą dla uczniów naszej szkoły i społeczności Niska podczas przygotowania się do zdobycia karty rowerowej, nauki bezpiecznej jazdy na rowerze, oraz organizowania konkursów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Miasteczko powstało dzięki władzom miasta przy wsparciu WORD-u i pomocy Policji.

Zdjęcie        Zdjęcie

 

 

Wycieczka rowerowa

Uczniowie klasy VI a i VI b korzystając z pięknej wrześniowej pogody wybrali się wraz ze swoimi wychowawczyniami: panią Jolantą Sztyber i panią Beatą Lewicką oraz księdzem Robertem i panią Teresą Bełzak na wycieczkę rowerową. Cel przewodni wycieczki to: poznajemy naszą okolicę na rowerach”. Dzieci poznały interesujące miejsca najbliższej okolicy w kontekście kulturowym, społecznym, a przede wszystkim przyrodniczym. Dzięki tej wyprawie umocnili swoje poczucie więzi z własnym regionem, dostrzegli zagrożenia środowiska spowodowane działalnością człowieka.

 Zdjęcie     Zdjęcie

 

 

 

 Zdjęcie        Zdjęcie

 

 

 

Październik 2012 r

Kochane dzieci stwórzmy dziś sztukę ze śmieci

Przyroda to wspólne dobro ludzkości. Dar panowania nad przyrodą należy wykorzystać w poczuciu zbiorowej odpowiedzialności. Zdajemy sobie sprawę z ogromnych zagrożeń naszej planety i naszego zdrowia. Niebezpieczeństwo to w dużej mierze wynika z ludzkiej bezmyślności, niewiedzy i nieumiejętności przewidywania skutków. Spośród wielu form działalności na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego najważniejsza staje się szeroko pojęta edukacja ekologiczna, która pozwoli nam w życiu codziennym dokonywać rozsądnych wyborów. Systematycznie rośnie konsumpcja, rosną też góry śmieci i różnych odpadów, a wraz z tym zagrożenie dla środowiska. Dlatego też coraz liczniejsze głosy nawołujące do powściągliwości w konsumpcji są ze wszech miar konieczne i pożyteczne. Ponadto nieznajomość właściwych sposobów pozbywania się śmieci wymusza konieczność propagowania wiedzy na ten temat. Celem apelu, który odbył się 29 października było rozbudzenie wśród uczniów osobistej odpowiedzialności za wytwarzanie odpadów i kształtowanie nawyków proekologicznych zachowań zarówno w domu jak i poza nim. Apel ten był częścią całorocznego programu „Żyj zdrowo” i miał formę turnieju klasowego. Wszystkie klasy wykonały prezentację z twórczym wykorzystaniem odpadów na wcześniej wylosowany temat i wzięły udział w przygotowanych konkurencjach.
Zwycięzcami zostali: w klasach I-III - klasa III a, w klasach IV-VI - klasa VI a

Zdjęcie

W dniu 24.10.2012 PSP nr 1 w Nisku zorganizowała rodzinny rowerowy rajd ekologiczny pod hasłem "Grzybobranie i sprzątanie".

Zdjęcie 

Uczestniczyli w nim uczniowie z klas IV-VI oraz ich rodzice.Założeniami wyprawy były:- promowanie wypoczynku czynnego- oczyszczanie lasu z odpadów- grzybobranie. Rodziny penetrowały teren leśny należący do Leśnictwa "Zatyki". W ciągu 2,5 godziny zebrały 6 dużych worków odpadów szklanych, plastikowych i aluminiowych. Trafiały się także odpady niebezpieczne np: kineskop, opakowania po olejach samochodowych. Łącząc pożyteczne z przyjemnym wywiozły z lasu pełne kosze grzybów. Wszyscy wykazali duże zaangażowanie i uznali, że podobnych akcji należy organizować więcej. Rajd zakończyliśmy gorącym posiłkiem nad leśnym stawem.

Zdjęcie            Zdjęcie

 

 

 

 

Listopad 2012 r.

Cuda niewidy z dyni

W ramach promocji zdrowia zorganizowaliśmy spotkanie, w trakcie którego chcieliśmy zachęcić rodziców do zwrócenia szczególnej uwagi na nawyki żywieniowe ich dzieci. Przygotowaliśmy tym razem propozycję wykorzystania dyni.

 

Zdjęcie

 

To pomarańczowe warzywo nie powinno nam się kojarzyć jedynie z bajką o Kopciuszku lub ze świętem Halloween, ponieważ jest cennym źródłem wielu witamin i minerałów niezbędnych do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Warto go zatem wykorzystać w swojej kuchni. Dla naszych gości przyrządziliśmy kilka potraw z wykorzystaniem dyni, a jest ich naprawdę imponująca ilość. Można z niej nawet przygotować smaczne chipsy i zastąpić je wypełnionymi po brzegi chemią, kupowanymi w sklepie. „Dbajcie zatem Państwo o swoje pociechy i włączcie drogocenną, a przy tym tanią dynię do swojego menu” Można ją również wykorzystać jako okolicznościową dekorację. I tutaj również przedstawiliśmy kilka propozycji.

8 listopada nasza szkoła wzięła udział  w ogólnopolskiej akcji

 „ Śniadanie daje moc”

Zdjęcie         Zdjęcie

 

 

 

Celem programu jest zwiększanie świadomości – nie tylko uczniów, ale też nauczycieli i rodziców - na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. Uczniowie z klas II b i III b przyrządzili swoje wymarzone potrawy i wspólnie je spożyli.

V Festiwal Przedszkolaków Piosenki Promującej Zdrowie 

22. listopada 2012 r. w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury odbył się 5. Festiwal Przedszkolaków Piosenki Promującej Zdrowie. Naszą szkołę, która też promuje zdrowie, reprezentowała Oliwia Bełz z oddziału przedszkolnego . Dziewczynka, przygotowana do występu przez wychowawcę Barbarę Dziedzic, zaśpiewała piosenkę pt. "Bezpieczna wyprawa". Piosenka w swej treści nawiązywała do głównego zagadnienia tegorocznego festiwalu, jakim było szeroko pojmowane bezpieczeństwo. Członkowie jury  nie przyznali w tym roku nagrody pierwszej, drugiej i trzeciej. Wyróżnili dwie przedstawicielki z Ochronki w Rudniku. Wszystkich młodych wykonawców z 15-u różnych placówek w powiecie nagrodzili za udział w imprezie

Zdjęcie

 

Styczeń

30 stycznia w naszej szkole miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu „Żyj zdrowo”, tym razem pod hasłem „Żyj zdrowo-bezstresowo”.

 

   Zdjęcie     Zdjęcie

 

 

 

Gościliśmy z tej okazji panią mgr Dorotę Rabińską - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku, która w swoim wystąpieniu wyjaśniła, że odpowiedni poziom stresu nie jest niekorzystny dla naszego samopoczucia, co więcej mobilizuje nas do działania. Jeżeli jest on jednak za wysoki, powoduje szereg niepożądanych skutków takich jak: przemęczenie, rozdrażnienie, apatia, problemy ze spaniem i nauką itp. Powinniśmy realnie oceniać nasze możliwości i nie wyznaczać sobie zbyt ambitnych planów, musimy znaleźć czas na naukę, ale równie ważne jest aktywne spędzanie wolnego czasu, zabawa oraz hobby - wyjaśniła pani psycholog. Na stres najlepszym sposobem jest śmiech, dlatego podczas dzisiejszego spotkania mieliśmy okazję pośmiać się do woli. Na wstępie poszczególne klasy zaprezentowały skecz o szkole.

 

 

Zdjęcie     Zdjęcie 

Następnie rozegrano konkurencje sprawnościowe

Zdjęcie    Zdjęcie

Zdjęcie     Zdjęcie

Zrobienie warkocza - nastręczyło chłopcom sporo trudności          Dziewczynkom sprawniej poszło golenie z użyciem plastikowych noży.

 

Dni otwarte

Pomimo iż 19 marca pogoda nie przywitała nas ciepłymi promieniami słońca, a na powitanie podarowała śnieg z deszczem, to i tak w naszej placówce panowała gorąca atmosfera. W ramach Dni Otwartych szkoła gościła w swych progach przedszkolaków z oddziałów zerowych miejscowych przedszkoli. Przybyli goście mieli okazję zwiedzić szkołę, poznać nauczycieli, a przede wszystkim zobaczyć, jak może wyglądać ich przyszłe, szkolne życie w naszej placówce. Mili goście zostali serdecznie przywitani w sali gimnastycznej, obejrzeli przedstawienie satyryczne „Czarownica u dentysty”, a następnie rozpoczęli swoją wędrówkę po szkole. Na pierwszym piętrze, w świetlicy uczestniczyli w warsztatach plastycznych oraz loterii z cennymi nagrodami. Wędrówka po salach lekcyjnych dostarczyła również dużo atrakcji- nasi goście mieli możliwość wykazania się swoją wiedzą o wiośnie, zdobywając w zamian elementy krajobrazu tej pięknej pory roku, wzięli udział w zajęciach z tablicą interaktywną oraz zwiedzili pracownię komputerową. Zwieńczeniem wędrówki były zajęcia sportowe, wspólne zdjęcia oraz słodki poczęstunek. Czas spędzony w szkole upłynął w miłej i ciekawej atmosferze. Pokazał, że szkolne życie może być interesujące i jest w stanie sprostać wymaganiom, potrzebom i zainteresowaniom każdego ucznia.

 Zdjęcie        Zdjęcie

 

 

 

Kwiecień 2013 r.

Dnia 19.04.2013r.odbył się Konkurs  wiedzy o zdrowiu przygotowany przez panią Danutę Bonę i uczennice z klasy piątej. Wzięli w nim udział przedstawiciele klas I-III, których przywitała  pani  dyrektor Beata Żak.  Konkurs składał się z części teoretycznej i praktycznej. Uczniowie rozwiązywali test wiedzy, po czym przystąpili do wykonania surówki z jabłka i marchewki, którą następnie zjedli przy nakrytym przez siebie stoliku. Konkurs zakończył się testem sprawności, dzieci wykonywały ćwiczenia gimnastyczne dostosowane do ich umiejętności. Na koniec wszyscy uczestnicy dostali owocowe jogurty.Po podliczeniu wszystkich punktów okazało się, że:I miejsce zajęły kl. I b i III aII miejsce zajęły kl. I a i III bKlasy II a i II b zajęły równorzędne miejsce  Następny taki konkurs odbędzie się już za rok.

 

Zdjęcie    Zdjęcie  Zdjęcie

 

Uciec przed nałogiem

W kolejnym spotkaniu z cyklu „Żyj zdrowo” zajęliśmy się problemem różnorodnych uzależnień, a odbywał się pod hasłem „Uciec przed nałogiem”. Wszystkie klasy wykonały plakat, będący ilustracją tematyczną spotkania. Pani psycholog Marta Ozimek przygotowała prezentację multimedialną na temat zagrożeń, które czyhają na nas w czasie korzystania z Internetu oraz odpowiadała na pytania uczniów. Następnie rozegrano konkurencje sportowe

 

Zdjęcie     Zdjęcie 

 

Zdjęcie    Zdjęcie

 

Zdjęcie

 

 

Trzymaj formę

10 maja nasza szkoła była organizatorem gminnych zawodów lekkoatletycznych dla uczniów klas trzecich z cyklu „Trzymaj formę”. Drużyny walczyły dzielnie, przestrzegając przy tym zasadę „fair play”. Zdobywcą pierwszego miejsca okazała się drużyna z naszej szkoły w składzie: Patrycja Jarosz, Oliwia Szewczyk, Julia Kolano, Anna Witkowska, Ewa Krasowska, Karol Dybka, Stanisław Habigier, Tomasz Stróż, Jan Dybka, Przemysław Wojtowicz i Jakub Lipka.

         

 

Piknik rodzinny

11 czerwca w naszej szkole odbył się Piknik Rodzinny pod hasłem” Z mamą i tatą witamy lato” i wbrew pogodzie, która nas nie rozpieszczała spędziliśmy miłe popołudnie. Na początku mili goście obejrzeli przedstawienie „Pchła Szachrajka”, a następnie rozegrano konkurencje sportowe, w których brały udział całe rodziny. Dużą atrakcją były biegi w workach oraz rzuty do celu. Wszyscy mieli również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz wykonania oryginalnego „Talerza dla niejadka”. Rodzice mogli obejrzeć wystawkę z kompozycjami potraw dla dzieci. Impreza zakończyła się wręczeniem nagród. Przez cały piknik o żołądki gości troszczyły się kucharki serwując kiełbaski z grilla. Piknik Rodzinny okazał się dla dzieci źródłem wielkiej radości i wspaniałej zabawy. Istotne było to, że dzieci mogły czynnie, z udziałem rodziców, uczestniczyć w zabawach i wielu ciekawych konkurencjach.

Zdjęcie      Zdjęcie      Zdjęcie

 

Zdjęcie      Zdjęcie      Zdjęcie     

Zdjęcie         Zdjęcie

 

21 czerwca podsumowano całoroczny cykl spotkań w ramach promocji zdrowia. Tym razem podkreślaliśmy rolę owoców i warzyw w codziennej diecie uczniów. Spotkanie rozpoczęło się recytacją wiersza „Na straganie” po czym każda klasa zaprezentowała „Warzywnego Cudaka” oraz krótki opis zalet owoców i warzyw. Na zakończenie odbyły się konkurencje sprawnościowe i uroczyście ogłoszono wyniki.

Zdjęcie     Zdjęcie      Zdjęcie

 

Zdjęcie     Zdjęcie

 

W roku  szkolnym 2012/2013 podjęto szereg działań w zakresie promocji zdrowia oraz  przeprowadzono autoewaluację . Uroczysta prezentacja odbyła się 10 grudnia 2013 r.

Dnia 10 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nisku miała miejsce publiczna prezentacja wyników ewaluacji z realizacji programu Szkoły Promującej Zdrowie.  Podejmowane przez szkołę działania w obszarze  pięciu standardów  i na przestrzeni 3 ostatnich lat zostały zbadane, ocenione i przedstawione  społeczności szkolnej oraz zaproszonym gościom. Z przeprowadzonych badań wynika, że największym osiągnięciem szkoły w zakresie  tworzenia szkoły promującej zdrowie jest wypracowanie pozytywnego klimatu społecznego szkoły, który wpływa na samopoczucie, zaangażowanie, osiągnięcia szkolne uczniów, ich motywację do nauki, satysfakcję ze szkoły, poczucie własnej wartości, zdrowie psychiczne, zmniejsza ryzyko występowania różnych dolegliwości i urazów. Badania potwierdziły, że korzystny klimat szkoły przekłada się na zmniejszenie ryzyka występowania wśród uczniów zachowań niekorzystnych , takich jak: palenie papierosów, picie alkoholu, zachowań agresywnych i przemocy oraz innych niewłaściwych zachowań. Dużą wartością jest również pozyskanie i zachęcanie do współpracy rodziców oraz ścisła integracja ze środowiskiem lokalnym i wykorzystanie jego zasobów przy realizacji zadań. W szkole został opracowany plan pedagogizacji rodziców oraz informowania ich o wszystkich działaniach podejmowanych w zakresie promocji zdrowia. Na zebraniach wywiadowczych przeprowadza się krótkie ankiety mające na celu uzyskanie informacji o interesujących ich zagadnieniach. Sugestie te są brane pod uwagę przy konstruowaniu planów kolejnych działań, rodziców zaś zachęca się do czynnego w nich udziału. Prowadzone są kampanie na rzecz zdrowego odżywianie, które bez czynnego wsparcia rodziców nie odniosłyby pożądanego efektu. Dzięki temu rodzice czują się współodpowiedzialni za działania w zakresie promocji zdrowia na terenie szkoły i w swojej rodzinie W szkole prowadzi się zajęcia dla rodziców z wybranych i interesujących ich zagadnień zdrowotnych, przy współpracy z wybranymi instytucjami,  które są sojusznikami  takich działań- między innymi Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, Sanepidem, Policją jak również kampanie społeczne przy współudziale Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta.. Szkoła podejmuje różne formy działań w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia w środowisku lokalnym-cyklicznie organizuje pikniki rodzinne pod hasłem „ Z mamą i tatą witamy lato” promujące zdrowy styl życia i aktywne spędzanie czasu wolnego. miejskie i gminne przeglądy działalności artystycznej dzieci i młodzieży związane z tematyką zdrowotną, gminne i powiatowe konkursy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, których jesteśmy organizatorami, zawody sportowe i konkursy plastyczne na wszystkich szczeblach, wycieczki rowerowe i akcje „Grzybobranie i sprzątanie”- rodzinne sprzątanie lasu połączone z grzybobraniem. Szkoła szczyci się wieloma znaczącymi osiągnięciami sportowymi na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i rejonowym. Wszystkie podejmowane działania nie są jednorazowymi akcjami lecz wynikiem systemowej pracy. Efekty naszych zostaną teraz poddane weryfikacji na szczeblu ogólnopolskim- szkoła złożyła wniosek o przyznanie jej Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.Zgromadzeni goście mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej wyników ewaluacji, występu artystycznego w wykonaniu uczniów naszej szkoły jak również degustacji smacznych i zdrowych potraw.

 

Zdjęcie     Zdjęcie     Zdjęcie

 

 

Roczny plan pracy programu „Żyj zdrowo”

rok szkolny 2012/2013

 

Miesiąc

Hasło

Klasa

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Wrzesień

„Żyj zdrowo na sportowo”-radośni, aktywni i bezpieczni w naszej szkole!

1-6

- apel wychowawczy na temat bezpiecznego zachowania się w szkole;

Dyrektor szkoły

- otwarcie „Miasteczka Ruchu Drogowego” na terenie szkoły

Burmistrz Miasta i Gminy Nisko, Komendant Powiatowy Policji

- spotkania z Policjantami na temat bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego;

Policja

Wrzesień

 

1-6

- przedstawienie teatralne „Rower- zdrowie na dwóch kółkach”

Małgorzata Maciąg

Grażyna Samek

Październik

„Uwaga dzieci-lawina śmieci”-segregowanie i twórcze wykorzystanie odpadów.

1-6

- spotkanie z przedstawicielem gminy odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami – pogadanka

Dyrektor szkoły

- „Cuda i cudeńka z odpadów”- twórcze wykorzystanie surowców wtórnych- pokaz, wystawka

-turniej klasowy „Graj ze śmieciem”

Wychowawcy klas

Małgorzata Maciąg

Grażyna Samek

- wyposażenie szkoły w kosze do segregacji odpadów

Dyrektor szkoły

-segregowanie wszystkich surowców wtórnych w szkole

 

Wszyscy pracownicy szkoły

Październik

„Grzybobranie i sprzątanie”- integracja środowiska lokalnego

 

- rodzinny wyjazd do lasu- grzybobranie połączone ze sprzątaniem lasu

Małgorzata Ciećko

Wychowawcy klas

Listopad

Zdrowo się odżywiamy- radosne życie mamy”- udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”

1-6

- pogadanki w klasach na temat zdrowego odżywiania

- warsztaty doskonalące umiejętności przygotowania zdrowych posiłków

- przygotowanie zdrowego śniadania, zaproszenie do wspólnego spożywania

Lekarz, higienistka

Wychowawcy klas

Małgorzata Maciąg

Grażyna Samek

 

Listopad

„Cuda niewidy z dyni”

1-6

- przedstawienie walorów odżywczych i zdrowotnych dyni

- degustacja potraw z dyni

- dekoracje z wykorzystaniem dyni-wystawka w holu szkoły

- inscenizacja teatralna „Kopciuszek na wesoło”

Dyrektor szkoły

Pracownicy stołówki szkolnej

Małgorzata Maciąg

Grażyna Samek

Grudzień

„Człowiek, człowiekowi, człowiekiem”

1-6

- akcje charytatywne: „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, „Szlachetna Paczka”, pomoc dla Domu Dziecka w Stalowej Woli, „Kiermasz Bożonarodzeniowy”;

Samorząd Uczniowski, Pedagog szkolny,

Wychowawcy klas

Styczeń

„Żyj zdrowo-bezstresowo”

1-6

- jak radzić sobie ze stresem? pogadanka psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

- czy każdy stres jest szkodliwy? pytania uczniów i odpowiedzi gościa

- „Bo fantazja jest od tego, żeby bawić się na całego”- turniej klasowy, skecze, miniscenki, zawody na wesoło.

Dyrektor szkoły

Psycholog

Wychowawcy klas

Małgorzata Maciąg

Grażyna Samek

Luty

„Bezpieczne ferie”

1-6

- pogadanki i zajęcia na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego na feriach

Dyrektor, wychowawcy klas, Policja

Marzec

„Żyj zdrowo- beznałogowo”

4-6

- konkurs wewnątrzszkolny na plakat profilaktyczny- wystawka

- pogadanka lekarza na temat wszelkiego rodzaju uzależnień

- wskazywanie różnych sposobów spędzania wolnego czasu

-turniej klasowy „Ucieknij przed nałogiem”

- uważamy na reklamy- wpływ reklam telewizji i mody na odżywianie: anoreksja, bulimia …, klasy 1-3 omawianie składników w produktach często reklamowanych,

- program „Bezpieczni w sieci”

Dyrektor szkoły

Lekarz

Wychowawcy klas

Zespół koordynujący SPZ

Pedagog

Kwiecień

„Życie zdrowe jest kolorowe”

1-6

- nauka przygotowywania kolorowych sałatek- warsztaty

- doskonalenie umiejętności wykonywania zdrowych i apetycznych kanapek

- udział w programie „Trzymaj formę”

- przedstawienie „Na straganie”

Wychowawcy klas

Higienistka

Małgorzata Maciąg

Grażyna Samek

Maj

„Aktywny styl życia”

1-6

- udział w wycieczkach szkolnych

-piknik rodzinny- „Z mamą i tatą witamy lato”- integracja środowiska rodzinnego i lokalnego

- gry i zabawy zespołowe

- loteria fantowa

- poczęstunek przy ognisku

Wychowawcy klas

Zespół koordynujący SPZ

Dyrektor szkoły

Czerwiec

„Jestem bezpieczny”

1-6

-warsztaty „Zdrowe i bezpieczne wakacje”

- pogadanki na temat zagrożeń i patologii

-realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”

- nauka udzielania pierwszej pomocy kl. I-III

Wychowawcy klas

Policja

Zespół koordynujący SPZ

 

Koordynator:                                                            Zespół koordynujący:                                           Dyrektor:

Małgorzata Maciąg                                                      Grażyna Samek                                                          Beata Żak

Małgorzata Ciećko

Grzegorz Nalepa

Zmieniony ( 02.12.2016. )
 
WYCIECZKA DO SKANSENU
Wpisał: Administrator   
30.05.2014.

Dnia 27.05.2014 klasy pierwsze  były na wycieczce w Kolbuszowej. Uczniowie zwiedzili skansen i uczestniczyli w warsztatach „Ziarnko do ziarnka”. Podczas pobytu w muzeum dzieci mogły poczuć klimat dawnych czasów. Uczniowie zobaczyli  gospodarstwa wiejskie, wiatraki i młyn, zwiedzili chaty i poznali wiele ciekawostek dotyczących warunków życia, codziennych zajęć i prac  na wsi. Własnoręcznie mielili mąkę na żarnach oraz przygotowywali proziaki, czyli tradycyjne placki pieczone na piecu. Piękna pogoda pozwoliła cieszyć się otaczającą przyrodą i sprzyjała zabawom dzieci w wolnym czasie. Uczniowie posilili się ciepłym posiłkiem na łonie natury oraz mogli zakupić pamiątki za skansenu.

Monika Bajak

  Zdjęcie

Zmieniony ( 31.05.2014. )
 
««  start « poprz. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 297 - 300 z 324
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Imieniny
20 Lipca 2019
Sobota
Imieniny obchodzą:
Czesław, Czech,
Czechasz, Czechoń,
Eliasz, Heliasz,
Hieronim, Leon,
Małgorzata, Paweł,
Sewera
Do końca roku zostało 165 dni.
 
Top! Top!